เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานเชื่อมและแผ่นเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สันติ หาญอาษา

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ศึกษาเกี่ยวกับรอยต่อรอยเชื่อม