ตัวเรา
ผู้สอน

ภทรชนก หนูช่างสิงห์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ตัวเรา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23449

สถานศึกษา
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กๆได้ทราบถึงสิ่งที่อยู่ในร่างกาย เช่น ตา หู จมูก ปากฯลฯและ บุคคลที่อยู่รอบตัว คือครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.