ผู้สอน
นายณัฐกมล แดนไธสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ศิลปะ ( ทัศนศิลป์ )


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23451

สถานศึกษา

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาศิลปะ