สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้สอน

นิติพนธ์ ปุญญอมรศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23455

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.