การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ
ผู้สอน

นาง นพรัตน์ สุวรรณโณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23467

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวช. 2 รหัส 58


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.