ค31101คณิตศาสตร์พื้นฐาน1
ผู้สอน

คอรีเย๊าะ หะยีเจะมะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ค31101คณิตศาสตร์พื้นฐาน1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23494

สถานศึกษา
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาที่ต้องเรียนมีดังนี้ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.