เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรื่อง การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ทนงศักดิ์ บุญทศ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

ชีวิตของมนุษย์มันมีค่ามาก