homeเรื่อง การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา
person
เรื่อง การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

ผู้สอน
นาย ทนงศักดิ์ บุญทศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรื่อง การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
235

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายวิชา

ชีวิตของมนุษย์มันมีค่ามาก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)