เรื่อง การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

ทนงศักดิ์ บุญทศ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชีวิตของมนุษย์มันมีค่ามาก