สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ผู้สอน

นูซูวัน สาอิ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23510

สถานศึกษา
โรงเรียนเชาวน์ปัญญา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาเรียนที่เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ สามารถช่วยเหลือตนเองได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.