ผู้สอน
วราวรรณ ศรีชัยวัฒน์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทยพื้นฐาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23577

สถานศึกษา

โรงเรียนท่าชัยวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ภาษา