ฟิสิกส์1
ผู้สอน

นันทิตา มงคลศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23601

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองตูมวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เกี่ยวกับการเคลื่อนที่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.