เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แบบฝึกหัดที่ ๑

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แดนชัย เทียนดำ

โรงเรียนวัดสงฆาราม

๑.คำที่สะกดด้วยแม่ กก

๒.คำที่สะกดด้วยแม่ กง