ผู้สอน
ภมรี สุรเกียรติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

425-224 Pre-Modern Southeast Asia 2/2559 อ.ภมรี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23663

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับชั้นเรียนวิชา 425-224 Pre-Modern Southeast Asia ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

เน้นการศึกษาประวัติศาสตร์ยุคก่อนสมัยใหม่ในดินแดนพม่า