ผู้สอน
นงลักษณ์ ม่วงโพธิ์คำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อนุบาล1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23684

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา(จิ้นตง)


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดทำโครงงานศิลปะในระดับชั้นอนุบาล