เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

malee Yodmun

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง)

คำอธิบายรายวิชา

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ และเป็นภาษาที่บึงบอกถึงความเป็นไทย