ผู้สอน
malee Yodmun
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23696

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง)


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ และเป็นภาษาที่บึงบอกถึงความเป็นไทย