homeนวัฒกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
personperson_add
นวัฒกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

ผู้สอน
person
นาย พงษ์พันธ์ ศรีพระบุตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นวัฒกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
237

สถานศึกษา
สพล วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อและนวัฒกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)