อนุบาล 1.2
ผู้สอน

นงลักษณ์ ม่วงโพธิ์คำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อนุบาล 1.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23704

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา(จิ้นตง)

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการรับสมัครเด็กนักเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.