ผู้สอน
ครู ชนัชญ์ เฟื่องไพศาลศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อ22102 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23716

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้มีเพื่อจำลองการทำ LMS เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560 เท่านั้น