ชมรมดนตรีมัธยม Mu music Band


ผู้สอน
นาย วิทวัส ช่วยเจริญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชมรมดนตรีมัธยม Mu music Band

รหัสวิชา
23721

สถานศึกษา
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

คำอธิบายวิชา

ชมรมดนตรีมัธยม Mu Music Band


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books