เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง.31103-หน่วยที่ 1.การเขียนโปรแกรมภาษา C ม.4/1 (1/60)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชานี้ ใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

กิจกรรมนำสู่การเรียน

  • ครูสนทนากับประวัติความเป็นมาของภาษาโปรแกรม
  • ครูนำสนทนาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเขียนโปรแกรม อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดมุมมองที่ดีในการเรียนเนื้อหาในหน่วยกิจกรรมนี้
  • ครูยกตัวอย่างโปรแกรมต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษาซี

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

  1. ครูอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรียนไปแล้วทำอะไรได้บ้าง
  2. ครูยกตัวอย่างผลงาน โปรแกรม หรือสิ่งต่าง ๆ มีเกิดจากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนเปลี่ยนมุมมองในการเรียนต่อจากนี้ไป
  3. ครูให้ดูวีดีโอเกี่ยวกับการแนวโน้มของอาชีพโปรแกรมเมอร์ในปัจจุบัน และอนาคตว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต