homeการผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา
personperson_add
การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

ผู้สอน
person
นาย สัญญา บัวฮองแสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

หมายเลขของวิชา (Class ID)
239

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)