ม.4/1

ผู้สอน
นาย ชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2421

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)