homeระดับชั้น ม.5 ห้องมรกต
person
ระดับชั้น ม.5 ห้องมรกต

ผู้สอน
ครู สุรศักดิ์ มีโชค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระดับชั้น ม.5 ห้องมรกต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2425

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาเคมี ม.5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)