นโยบายและแผน รุ่น23แผนข.
ผู้สอน

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
นโยบายและแผน รุ่น23แผนข.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24323

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.