homeสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2557
personperson_add
สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2557

ผู้สอน
นาย ทินกร นาสว่าง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2434

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เรียนวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ตามหลักสูตร 2551


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)