ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

นโยบายและการวางแผนฯ แผน ข/๒


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24416

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน