homeสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๓
person
สังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๓

ผู้สอน
person
พระใบฎีกา สุพจน์ ตปสีโล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๓

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2462

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับการบรรยายในรายวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมือง  ภาคเรียนที่ ๑


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)