เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แรงและการเคลื่อนที่โดยธิดารัตน์ กุลตังวัฒนา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แรงเป็นปริมาณที่เป็นสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ หรือทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ถ้าออกแรงมากพอ แรงมีหน่วยเป็นนิวตัน N เป็นปริมาณเวกเตอร์ที่บอกทั้งขนาดและทิศทาง