homeป.6/1
personperson_add
ป.6/1

ผู้สอน
นาย ซุนย้ง แซ่เตียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ป.6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2468

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2551


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)