homeป.6/1
person
ป.6/1

ผู้สอน
นาย ซุนย้ง แซ่เตียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป.6/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2468

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2551


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)