เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer P.4 (ครูพงษ์พันธ์ เชิดทอง)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4