ผู้สอน
Mathuros Srathongcum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ ปวส. แผนกการจัดการทั่วไป


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24720

สถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ ปวส. แผนกการจัดการทั่วไป