ผู้สอน
Mathuros Srathongcum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวส. การจัดการสำนักงาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24721

สถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวส. การจัดการสำนักงาน