ผู้สอน
นาง อัจฉรียา โชติกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การบริหารช่องทางและการกระจายสืนค้า


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24723

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนของนศ. ค้าปลี