เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 (ง20142)
ผู้สอน

คณิศร เสมพืช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 (ง20142)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24761

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 (ง20142)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.