ผู้สอน
ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

2/2559(1)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24786

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาเศรษฐกิจ