ผู้สอน
Miss warinya deeme
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง31201 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี (ม.4/1)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24817

สถานศึกษา

โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง31201 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ผู้สอน  นางสาววริญญา  ดีมี

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560