ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วท.6001313 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย (ภาคพิเศษ กศบป3/2559)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24991

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย