เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สนทนาภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสนทนาในชีวิตประจำวัน

การทักทาย

การบอกเวลา

การสนทนาในห้องเรียน

การสอบถามเส้นทาง

การบอกสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว