เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หน่วยที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชั่วโมง

หน่วยที่ 2 เรื่อง การประมวลผลข้อมูล จำนวน 4 ชั่วโมง

หน่วยที่ 3 เรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชั่วโมง

หน่วยที่ 4 เรื่อง การนำเสนองานผ่านเครือข่าย จำนวน 6 ชั่วโมง

หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้าง Web ด้วย Dreamweaver จำนวน 6 ชั่วโมง

หน่วยที่ 6 เรื่อง การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง จำนวน 10 ชั่วโมง