ผู้สอน
เชาวรินทร์ บงบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25007

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

การงาน