เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง322103 คอมพิวเตอร์กราฟิก (ม.5/5)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา ง32203 คอมพิวเตอร์กราฟิก

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ผู้สอน นางสาววริญญา ดีมี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560