คณิตศาสตร์ ม.๑
ผู้สอน

นาย แสวง ผกาผล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ม.๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25025

สถานศึกษา
โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.