ผู้สอน
นาย เจิมวุฒิ แจ่มดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

IT 3901-1001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25027

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย


คำอธิบายชั้นเรียน

3901-1001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง