6/2 ส33102 พระพุทธศาสนา 2
ผู้สอน

นาย นครรัฐ โชติพรม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
6/2 ส33102 พระพุทธศาสนา 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25052

สถานศึกษา
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

พระพุทธศาสนา ม.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.