ผู้สอน
นาย นครรัฐ โชติพรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

6/3 ส33102 พระพุทธศาสนา 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25053

สถานศึกษา

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

พระพุทธศาสนา ม.6