ผู้สอน
นาย นครรัฐ โชติพรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

6/5 ส33102 พระพุทธสาสนา 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25054

สถานศึกษา

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

พระพุทธสาสนา ม.6