homeชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ผู้สอน
นาง รัชดาวัลย์ วงษ์ชื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2506

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านพุตะแบก มีจำนวน ๘ คน  ผู้ชาย  ๓ คน ผู้หญิง  ๕  คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)