ผู้สอน
Sanit Srikoon
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 33201) ม. 6/3 ปีการศึกษา 2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25070

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

1. เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง

2. นำความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ได้

3. นำความรู้เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล

4. หาพื้นที่ใต้โค้งปกติและนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ใต้โค้งปกติไปใช้ได้

5. เข้าใจความหมายของการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร

6. สร้างความสัมพันธ์ฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลาโดยใช่เครื่องคำนวณ

7. ใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลพยากรณ์ค่าตัวแปรตามเมื่อกำหนดตัวแปรอิสระให้