เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 5 ม.6/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หน่วยที่ 1 การวัดค่ากลางของข้อมูล

หน่วยที่ 2 การวัดตำแหน่งของข้อมูล

หน่วยที่ 3 การวัดการกระจายสัมบูรณ์ของข้อมูล

หน่วยที่ 4 การวัดการกระจายสัมพัทธ์ของข้อมูล