homeเรียนเข้าใจระบบกล้ามเนื้อ
person
เรียนเข้าใจระบบกล้ามเนื้อ

ผู้สอน
นาย ศราวุธ อยู่เกษม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนเข้าใจระบบกล้ามเนื้อ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2509

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาย่อย เรียนเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อในร่างกาย ทางการแพทย์ การพยาบาล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)