เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครื่องรับโทรทัศน์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

2105 2011

เครื่องรับโทรทัศน์ 2105-2011 (5)

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์หลักการทํางานของกล้องถ่าย โทรทัศน์จอภาพแบบ CRT , LCD , Plasma และแบบ LED การทํางานของวงจรภาครับ ภาคสัญญาณเสียง (Audio) ภาคสัญญาณสี (Chrominance Signal) ภาคสัญญาณส่องสว่าง (Luminance Signal) ภาคสัญญาณซิงค์ (Sync) ภาค ควบคุมการสแกน (Deflection) ภาคสัญญาณภาพ (Video Amp) ภาคเมทริกซ์ (Matrix) ภาคจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) และวงจรที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือวัดทดสอบมาตรฐานสัญญาณโทรทัศน์การปรับแต่งและตรวจซ่อม เครื่องรับโทรทัศน์การบํารุงรักษาเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอภาพ CRT จอภาพ LCD จอภาพ Plasma และจอภาพ LED รวมทั้งการประเมินราคาเบื้องต้น